Årsmøte 2018

Årsmøte SFU 2018

Årsmøtet til Sunnmøre frilynde Ungdomssamlag vart halde laurdag 10.mars 2018
på Fagerheim Ungdomshus på Skodje med Skodje UL som lokal arr.Årsmøte SFU 2017 

Årsmøtet  til Sunnmøre frilynde Ungdomssamlag vart halde laurdag 25. mars 2017
i UL Ivar Aasen sine lokale i Sorenskriver Bulls gate 4, i Ålesund