NUMØR

 

 

NUMØR står for Noregs ungdomslag Møre og Romsdal, og er samansett av Nordmøre og Romsdal ungdomslag(NRUL), og Sunnmøre frilynde Ungdomssamlag(SFU).

 

NUMØR skal arbeide for å styrke den frilynde ungdomslagsrørsla Møre og Romsdal, i samsvar med føremålet og arbeidsprogrammet til Noregs Ungdomslag.

NUMØR skal vere ein fast bindelekk mellom fylkeslaga i Møre og Romsdal. NUMØR skal ha ansvaret for kontakta med fylkeskommunale organ, og med heilt eller delvis fylkesomspennande organisasjonar.

 

NUMØR har møte to gongar i året.